راهکار هاشمی رفسنجانی برای حل مشکل ايران و آمريکا

فصلنامه راهبرد که از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران منتشر می شود در تازه ترين شماره خود مصاحبه ای 24 صفحه ای با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس اين مجمع به چاپ رسانده که وی در آن به نقش مجمع در حل مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته است.

اين مصاحبه در شرايطی منتشر می شود که با سقوط حکومت صدام حسين در عراق از سوی آمريکا و متحدانش، نگرانی جدی ميان مردم و مسئولان ايران به وجود آمده است که آمريکا درصدد تغيير حکومت ايران نيز باشد و با حضور نظامی خود در همسايگی اين کشور خطرات جدی متوجه آن کند.

آقای هاشمی در اين مصاحبه در پاسخ به پرسشهای عباس ملکی و محمود واعظی که هردو در زمان رياست جمهوری او از معاونان وزارت امورخارجه بوده اند برای نخستين بار از همه پرسی به عنوان يکی از راههای حل مشکلات ميان ايران و آمريکا يادکرده اما تأکيد کرده است که موضوع همه پرسی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی و تأييد رهبر کشور برسد.

وی همچنين گفته است که آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر ايران می تواند موضوع مذاکره مستقيم و از سرگيری رابطه با آمريکا را به مجمع تشخيص مصلحت واگذارد تا اين مجمع هرچه صلاح می داند ابلاغ کند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در عين حال موضوع رابطه يا عدم رابطه با آمريکا را از سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ندانسته بلکه از آن با عنوان "معضل اساسی" نام برده و حل آن را از وظايف رهبری دانسته است.

آقای هاشمی تصريح کرده است که رهبر ايران برای حل معضلات اساسی مستقيماً وارد عمل نمی شود بلکه از طريق مجمع تشخيص مصلحت به حل آنها اقدام می کند.

وی در اين مصاحبه اذعان کرده است که دستگاه سياست خارجی ايران به دليل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زيادی فرصتهايی را از دست داده اما اکنون به شرايطی رسيده است که مسائل سياسی دنيا را می فهمد و می تواند تجزيه و تحليل کند.

آقای هاشمی همچنين اين احتمال را مطرح کرده است که اگر آمريکا بخواهد در آينده مزاحمتی برای ايران ايجاد کند اين کار را از طريق روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در عراق انجام دهد.

او اين مصاحبه را اين گونه پايان برده است که "ما به عنوان مسلمان هيچ مشکلی نداريم که هريک از مسائل خارجی را که گريبانگير ماست حل کنيم ... ما اصلی در اسلام داريم و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعيف است ... اصلاً مجمع تشخيص مصلحت از اين خاستگاه به وجود آمده است."

وی به نظريه آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در ايران اشاره کرده که گفته بود نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت نظام تعطيل کرد و گفته است: "اينکه بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال کنيم داريم اسلامی عمل می کنيم، اسلامی نيست."

/ 0 نظر / 16 بازدید