توفان شن مانع پيشروی

030325_d300.jpg
نيروهای آمريکا و بريتانيا به پيشروی به سوی بغداد ادامه می دهند اما توفان شن و مقاومت شديد برخی از عراقی ها پيشروی اين نيروها را کند کرده است.

گفته می شود واحد های خط مقدم آمريکايی به حدود شصت کيلومتری پايتخت عراق رسيده اند.

اما توفان شن دامنه ديد را به چند متر محدود کرده و هلی کوپترها در منطقه قادر به پرواز نيستند.

واحدهای گارد جمهوری عراق مستقر در خارج از بغداد نيز به طور مداوم بمباران می شوند.

يک ستون زرهی از تفنگداران دريايی آمريکا پس از سه روز نبرد سنگين، اکنون در حال حرکت به سوی شهر ناصريه در جنوب بغداد و رودخانه فرات است.

اما اين نيروها در جاده ای در شمال ناصريه هدف حمله قرار گرفته اند و عراقی ها همچنان کنترل اين شهر را در دست دارند.

در همين حال يکی از خبرنگاران به بيمارستانی در شهر ناصريه برده شده که به نظر می رسد از آن برای ذخيره جنگ افزار و مهمات استفاده می شده است.

اين سلاح ها شامل قبضه های اسلحه "ای کی 47" و تجهيزات حفاظت در مقابل سلاح های هسته ای، ميکربی و شيميايی هستند.

تفنگداران دريايی آمريکا به خبرنگار بی بی سی گفته اند نيروهای عراقی و شبه نظاميان اين کشور از اين ساختمان به آنها حمله کرده اند.

این خبرنگار اجساد سه عراقی را مشاهده کرده که به نظر می رسد از ناحيه سر هدف تيراندازی قرار گرفته اند.

/ 0 نظر / 10 بازدید