لاله و لادن دارای دو مغز جداگانه هستند

بر اساس گزارشها از سنگاپور جراحان جدا سازی دوقلوهای بهم چسبيده ايرانی رگی را از پای راست لادن بيژنی، يکی از دوقلوها، جدا کردند تا بتوانند بعنوان رگ تازه ای به منظور انتقال خون برای يکی از خواهرها و قبل از شکافتن کاسه سر آنها، از آن استفاده کنند.

يک سخنگوی تيم پزشکی جداسازی دوقلوهای به هم چسبيده ايرانی گفته است که پس از 8 ساعت جراحی، پزشکان شروع به بازکردن سر دوقلوها کرده اند. به گفته اين سخنگو اين مرحله مقدمه آغاز مرحله خطرناک اين جراحی يعنی قطع رگ مشترکی است که مغز دو خواهر از آن تغذيه می کند.


اعلام شده که اين بخش از جراحی حدود 12 ساعت بطول خواهد انجاميد.

اين سخنگو گفت که مراحل جراحی طبق برنامه خوب پيش می رود.

در همين حال محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، در پيامی ضمن آرزوی موفقيت برای تيم پزشکی گفت تمام مردم ايران برای سلامت اين دو خواهر دعا می کنند.

عمل جراحی برای جداساختن دوقلوهای به هم چسبيده ايرانی در بيمارستانی اوايل صبح روز يکشنبه (7 ژوئيه) در سنگاپور آغاز شد.

اين نخستين عمل از اين نوع است که بر روی دوقلوهای به هم چسبيده بالغ انجام می گيرد.

لاله و لادن بيژنی، بيست و نه ساله و اهل ايران، از ناحيه جمجمه به هم چسبيده اند اما دارای دو مغز جداگانه هستند.

انتظار می رود اين جراحی، که توسط يک گروه پزشکی بين المللی انجام می شود، حداقل چهل و هشت ساعت به طول انجامد.

دوقلوهای ايرانی پس از آن برای انجام عمل جراحی به سنگاپور رفتند که پزشکان ساير کشورها، به دليل خطرات احتمالی ناشی از اين عمل، از اقدام برای جداسازی آنان خودداری ورزيدند.

پزشکان سنگاپوری به لاله و لادن بيژنی هشدار داده اند که ممکن است عمل جراحی باعث مرگ يا معلوليت يکی از آنان، يا هر دو نفر شود.

لاله و لادن گفته اند که در صورت موفقيت عمل جراحی، برنامه هایی برای زندگی به صورت اشخاص جدا از هم ريخته اند.

يکی از دوقلوها اميدوار است به تهران بازگردد و شغل روزنامه نگاری را دنبال کند و ديگری گفته است می خواهد در کنار والدين خود در شهرستان بماند و حقوقدان شود

/ 0 نظر / 14 بازدید