'ايران با آژانس انرژی هسته ای همکاری کند'

نيروگاه اتمي بوشهر

مقامات ايتاليا گفته اند که از همتايان ايرانی خود تضمين هايی دريافت کرده اند مبنی بر اينکه ايران خواهان ادامه مذاکرات سازنده با آژانس بين المللی انرژی هسته ای است.

وزير خارجه ايتاليا در بيانيه ای گفته است که اين اظهارات در مذاکره تلفنی او و کمال خرازی، وزير خارجه ايران، عنوان شده است.

ايتاليا رئيس دوره ای اتحاديه اروپا است.

وزير خارجه ايتاليا بار ديگر درخواست کشورهای اتحاديه اروپا از ايران را مبنی بر همکاری مقامات تهران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای تکرار کرده است.

مقامات ايتاليا همچنين خواسته اند تا ايران به مقامات آژانس انرژی بين المللی انرژی هسته ای اجازه دهد تا از تاسيسات هسته ای اين کشور بازديدهای غير برنامه ريزی شده داشته باشد.

مقامات آمريکايی ايران را متهم می کنند که اين کشور با پوشش برنامه انرژی هسته ای درصدد تحصيل سلاحهای هسته ای است.

/ 1 نظر / 23 بازدید