صدام کجاست؟؟؟؟؟؟؟


بنابه گزارش ها مقام های آمريکايی در تلاشی برای ايجاد اين پرسش در ذهن نيروهای عراقی که آيا صدام حسين هنوز زنده است يا نه، سرگرم تشديد عمليات روانی در عراق هستند.

بنابه گزارشی در روزنامه نيويورک تايمز، مقام های آمريکا تصور می کنند که اگر عراقی ها را قانع کنند صدام حسين مرده است يا توان رهبری خود را از دست داده، تضعيف رژيم و تجزيه آن راحت تر خواهد بود.


مقام های آمريکا تصور می کنند که اگر عراقی ها را قانع کنند صدام حسين مرده است يا توان رهبری خود را از دست داده، تضعيف رژيم و تجزيه آن راحت تر خواهد بود
روزنامه نيويورک تايمز
بسياری از مقام های ارشد آمريکايی، به ويژه در ارتش، بر اين باورند که اگر عراقی مطمئن شوند صدام حسين مرده است، دست از مقاومت خواهند کشيد.

نيروهای آمريکايی در ميدان نبرد گزارش داده اند که به نظر می رسد اکثريت عراقی ها تصور می کنند صدام حسين هنوز زنده است و اين پندار تلاش برای حمايت آنها از نيروهای ائتلافی را ناکام می گذارد.

مقام های آمريکايی اکنون می گويند از امواج راديويی و ساير وسايل ارتباطی استفاده خواهند کرد تا نشان دهند که صدام حسين تاکنون کاری نکرده است که ثابت کند هنوز کنترل اوضاع را به دست دارد.

مقام های دولت آمريکا پيشتر در هفته جاری گفتند هنوز نسبت سرنوشت صدام مطمئن نيستند و نمی دانند چه کسی در بغداد کنترل نيروهای ارتش را در دست دارد.

راديوی تبليغاتی

گزارش می شود که ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، در بغداد سرگرم جمع آوری اطلاعاتی هستند تا بتوانند زنده يا مرده بودن صدام را مشخص کنند. گفته می شود آنها کاخ های رياست جمهوری، مناطق مسکونی و مجتمع های نظامی را زير نظر دارند.


مقام های آمريکايی اکنون می گويند از امواج راديويی و ساير وسايل ارتباطی استفاده خواهند کرد تا نشان دهند که صدام حسين تاکنون کاری نکرده است که ثابت کند هنوز کنترل اوضاع را به دست دارد
دولت جرج بوش طی چند روز گذشته عمدا بحث عمومی درباره سرنوشت صدام حسين را تشديد کرده است.

از جمله دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا گفته است: "اين واقعيت که صدام حسين برای سخنرانی تلويزيونی خود ظاهر نشده است سوال برانگيز است."

گفته می شود که در جريان جنگ قبلی خليج فارس صدام با حضور مداوم در تلويزيون سعی داشت کشور را تحت کنترل داشته باشد.

آقای رامسفلد همچنين به خروج برخی از اعضای خانواده رهبران عراق از آن کشور اشاره کرد و گفت: "فکر می کنم مردم عراق احساس می کنند که اوضاع تعريفی ندارد."

اين گونه سخنان به عربی ترجمه می شود و از طريق شبکه هايی ماننده الجزيره يا راديوهای آمريکايی به گوش عراقی ها می رسد.

به گزارش نيويورک تايمز، سربازان اسير شده عراقی گفته اند که اين شايعات به تدريج در حال گسترش است.

اختفای عمدی؟

کارشناسانی که درباره صدام مطالعه کرده اند می گويند رهبر عراق سعی دارد درباره محل اختفای خود سردرگمی ايجاد کند.

هژير تيموريان، کارشناس خاورميانه بر اين باور است که صدام حسين رد گم کردن به هر اقدامی دست خواهد زد.

وی به بی بی سی گفت: "در جريان جنگ قبلی، او با تاکسی به اطراف بغداد می رفت و در خانه های محقر می خوابيد."


برخی تحليلگران می گويند که پرسش های آقای رامسفلد درباره تسلط صدام بر امور با اين هدف صورت می گيرد که او را به ظاهر شدن تشويق کند تا امکان رديابی و قتل او فراهم شود
"اين بار، من شنيده ام او ممکن است به بيابان های اطراف تکريت در شمال بغداد که زادگاه اوست رفته و به عنوان يک عرب چادرنشين مخفی می شود."

برخی تحليلگران می گويند که پرسش های آقای رامسفلد درباره تسلط صدام بر امور با اين هدف صورت می گيرد که او را به ظاهر شدن تشويق کند تا امکان رديابی و قتل او فراهم شود.

اما رهبر عراق که اشتغال فکری جنون آميزی به ايمنی خود دارد، به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود.

کارشناسان اطلاعات امنيتی معتقدند که حمله اوليه عليه پناهگاه زيرزمينی صدام پيش از آغاز عمليات نشان می دهد که احتمالا يکی از ماموران اطراف او محل اختفايش را فاش کرده است و هراس از اين موضوع در ميان مقام های عراقی ادامه دارد.

دولت عراق چند روز قبل دستور داد هر کسی تلفن همراه دارد آن را تحويل دهد تا از ارتباط عراقی ها با ماموران نيروهای ائتلافی جلوگيری به عمل آيد.

گفته می شود طی ماه ها و هفته های منتهی به جنگ، ماموران اطلاعاتی آمريکا سياستمداران و رهبران نظامی عراق را به وسيله اينترنت و تلفن، هدف پيام های تبليغاتی قرار دادند تا آنها را برای رويگردانی از صدام قانع کنند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
damoon

سلام ...اميدوارم که موفق باشين در امر وبلاگ نويسی..خواستم براتون تو وبلاگم لينک بزنم ولی لوگو نداريد .به هر حال ممنون از خبرهای جالبتون..