نگرانی آمريکا از ظهور يک حکومت بنيادگرا در عراق

به گزارش روزنامه آمريکايی واشنگتن پست درحالی که تقاضاهای شيعيان عراق برای به عهده گرفتن نقشی غالب در آينده آن کشور بالا می گيرد، مقام های دولت بوش می گويند از آنجا که تاکنون توانايی های سازمانی شيعيان را جدی نگرفته بودند، برای مقابله با ظهور يک دولت بنيادگرای اسلامی مخالف آمريکا در آن کشور آمادگی ندارند.

روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی در شماره روز چهارشنبه (23 آوريل) خود نوشت: مقام های آمريکايی گفته اند توجه آنها چنان به برنامه ريزی برای سرنگون کردن صدام حسين معطوف بود که از درک آمال و اقتدار شيعيان غافل ماندند و اکنون بيم آن می رود که احساسات پرحرارت شيعيان که به خاطر مراسم عاشورا اوج گرفته است، در قالب يک دولت بنيادگرای مذهبی تبلور يابد.


دولت بوش اميدوار است جنگ در عراق به تشکيل دمکراسی در هلالی از کشورهای منطقه شامل ايران، عراق، سوريه، مناطق تحت اشغال اسرائيل و عربستان سعودی منجر شود. اما مقام های دولت در عين حال می گويند که جنگ ممکن است به بالا گرفتن تب تمايل به تشکيل حکومت اسلامی در اين هلال دامن بزند
روزنامه واشنگتن پست
به نوشته اين روزنامه، اين مساله که آمريکا فاقد هرگونه روابط ديپلماتيک با ايران است اوضاع را پيچيده تر می کند چرا که آمريکا از نيات و اهداف دولت ايران در عراق بی خبر مانده است.

دولت ايران از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، يک گروه بزرگ شيعه که در اين کشور مستقر است حمايت می کند.

واشنگتن پست نوشت: "از انقلاب سال 1979 ايران، يکی از اهداف اصلی و استراتژيک آمريکا، مهار بنيادگرايی شيعه بود. در دهه 1980، آمريکا به عنوان مانعی در برابر ايران از صدام حسين حمايت می کرد. اما در سال جاری، ساقط کردن صدام حسين، هدف بسيار مهم تری برای دولت بوش محسوب می شد."

بنابه اين گزارش، محتوای اطلاعات امنيتی که در هفته جاری به سطوح بالای دولت جرج بوش می رسد، نشان می دهد شيعيان ظاهرا بسيار سازمان يافته تر از آن هستند که تاکنون گمان می رفت.

اين روزنامه نوشت: "دولت بوش اميدوار است جنگ در عراق به تشکيل دمکراسی در هلالی از کشورهای منطقه شامل ايران، عراق، سوريه، مناطق تحت اشغال اسرائيل و عربستان سعودی منجر شود. اما مقام های دولت در عين حال می گويند که جنگ ممکن است به بالا گرفتن تب تمايل به تشکيل حکومت اسلامی در اين هلال دامن بزند."


سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، به برخی روحانيون شيعه نزديک شده است، اما سابقه اين فعاليت ها طولانی نيست و تعداد اين روحانيون نيز اندک است. اين سازمان به اين روحانيون کمک می کند وارد شهرها شوند تا در آنجا پايگاه های سياسی بسازند. برای مثال در نجف با تعدادی از روحانيون همکاری هايی صورت گرفته است
روزنامه واشنگتن پست
اين روزنامه به نقل از يک ژنرال سه ستاره آمريکايی نوشت: "اين يک پروژه 25 ساله است. همه اتفاق نظر داشتند که اين يک قمار بزرگ است و عاقبت آن به هيچ وجه روشن نيست."

به نوشته واشنگتن پست، سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، به برخی روحانيون شيعه نزديک شده است، اما سابقه اين فعاليت ها طولانی نيست و تعداد اين روحانيون نيز اندک است. اين سازمان به اين روحانيون کمک می کند وارد شهرها شوند تا در آنجا پايگاه های سياسی بسازند. برای مثال در نجف با تعدادی از روحانيون همکاری هايی صورت گرفته است.

يک مقام ارشد دولت بوش گفت: "نمی خواهيم به بنيادگراهای ايرانی اجازه دهيم در عراق جای پا باز کنند. ما در جستجوی روحانيون ميانه روتر و انتقال آنها به موقعيتی هستيم که از آن اعمال نفوذ کنند."

روزنامه واشنگتن پست، با اشاره به اينکه عبد المجيد خوئی، روحانی شيعه ساکن لندن که توسط نيروهای ويژه آمريکايی به عراق منتقل شده بود، به فاصله کوتاهی پس از سقوط بغداد در نجف به ضرب چاقو به قتل رسيد، می نويسد: حاميان يک رهبر تندرو شيعه به نام مقتدی صدر که با آمريکا مخالف است مظنونان اصلی قتل آقای خوئی هستند.

به نوشته اين روزنامه، اين مساله که شيعيان عراق عرب هستند و به همين دليل با شيعيان ايرانی تفاوت دارند، به مقام های آمريکايی اميد می دهد که حس ملی گرايی در ميان عراقی ها و همچنين سابقه مقاومت در برابر يک حکومت واحد شيعه، نفوذ بنيادگرايان ايران را خنثی کند.

در واقع برخی کارشناسان بر اين باورند که با پايان سرکوب شيعيان عراق، کانون مذهب شيعه به تدريج از ايران به مقدس ترين شهرهای آن در نجف و کربلا، منتقل خواهد شد و زمينه را برای رشد و نمو عقايد تازه و به چالش گرفتن نظريه ولايت فقيه فراهم خواهد کرد.

به گزارش واشنگتن پست برخی تحليلگران اطلاعاتی آمريکا و کارشناسان امور عراق می گويند پيش از جنگ به دولت بوش هشدار داده بودند تا زمانی که جانشين مناسبی برای صدام نيافته اند نبايد در ساقط کردن او شتاب به خرج دهند، اما اين نگرانی ها يا به کل ناديده گرفته شد يا به آنها اهميت کافی نشان داده نشد.


اين مساله که شيعيان عراق عرب هستند و به همين دليل با شيعيان ايرانی تفاوت دارند، به مقام های آمريکايی اميد می دهد که حس ملی گرايی در ميان عراقی ها و همچنين سابقه مقاومت در برابر يک حکومت واحد شيعه، نفوذ بنيادگرايان ايران را خنثی کند
روزنامه واشنگتن پست
برخی مقام های دولت بوش می گويند که نفوذ احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق، به ويژه در ميان اعضای ارشد پنتاگون باعث شد مشکلات کمرنگ جلوه کند.

يک مقام آمريکايی به اين روزنامه گفت: "آنها واقعا تصور می کردند با حضور احمد چلبی، يک رهبر شيعه يافته اند. فکر می کردند يک شيعه پيدا کرده اند پس ديگر مشکلی نيست."

البته واشنگتن پست اشاره کرد که دولت آمريکا از پنج سال قبل در تلاش بود به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نزديک شود اما اين تلاش ها عمدتا ناکام ماند.

اين گروه که ارتباط نزديکی با دولت ايران دارد، نشست هفته گذشته رهبران سياسی و مذهبی عراق در شهر اور برای بحث درباره آينده سياسی عراق را تحريم کرد.

اين روزنامه در پايان گزارش خود به نقل از کنت پولاک، تحليلگر سابق سازمان سيا و مشاور دولت بيل کلينتون در امور عراق نوشت: "آنها انتظار استقبال خيلی گرم تری داشتند و به همين دليل احساس می کردند نيازی نيست به اين مساله رسيدگی کنند. علت تکاپوی جاری آنها را بايد در همين پيش فرض ناقص جستجو کرد."

/ 0 نظر / 13 بازدید