حمله به کاخ صدام

تلويزيون عراق گزارش داد که کاخ محل سکونت صدام حسين رهبر عراق و خانواده اش شب گذشته در اولين حمله ای که به بغداد شده هدف موشکهای ارتش آمريکا قرار گرفته است.

بنابر گزارش اين شبکه تلويزيونی کسی در اين حمله آسيب نديده است.

صدام حسين همراه همسر و دخترش در اين کاخ زندگی می کند.

شهر بغداد پنجشنبه شب بارديگر هدف بمباران ارتش آمريکا قرار گرفت.

از اين شهر انفجارهای مهيب، شنيده شدن صدای آژير خطر و شليک آتشبارهای ضدهوايی گزارش می شود و انفجارهايی که اين بار در بغداد رخ داده از ديشب شديدتر و به مرکز شهر نزديکتر بوده است.

پيش از اينکه از حمله مجدد به بغداد خبر برسد، تلويزيون عراق تصاويری از صدام حسين را نشان داد که نشست امروز کابينه را رياست می کرد اما تشخيص اينکه آيا اين تصاوير متعلق به امروز بوده يا پيشتر ضبط شده بوده غيرممکن است.

/ 0 نظر / 12 بازدید