دبير ستاد بحران عراق در وزارت كشور:

دبير ستاد بحران عراق در وزارت كشور اعلام كرد كه تمام نيروها براي مقابله با هر نگاهي كه قصد تجاوز به ايران‌را داشته باشد آماده هستند.
به گزارش خبرنگارسياسي ايسنا، علي اصغر احمدي در كنفرانسي خبري اظهار داشت: شوراي عالي امنيت ملي از چندي پيش كه بحث حمله آمريكا به عراق مطرح شده بود، تدابيري را در مناطق مرزي غرب و جنوب ايران كه با عراق هم مرز بوده در نظر گرفت و دستگاه هاي نظامي و انتظامي نيز در اين راستا برنامه ريزي كرده اند.
وي افزود: با تدبير فرمانده ي كل قوا و رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي پيش بيني هاي لازم براي آمادگي انجام شده است.
وي گفت: هفت ماه پيش ستاد آوارگان عراقي در وزارت كشور تشكيل شد و در پنج استان مرزي ايران آماده ارائه خدمات است. ايران براي امكان پناه جويان عراقي در نقاط صفر مرزي برنامه ريزي كرده و قرار است هيچ پناه جويي به داخل كشور وارد نشود. از سوي ديگر با تدبير مسوولان مربوطه هيچ نگراني خاصي در نقاط مرزي ايران وجود ندارد و هيچ خطري ايران را تهديد نمي كند. البته افرادي كه جنگ هشت ساله ايران عليه عراق را پشت سرگذاشته اند مممكن است در شرايط فعلي احساس ناامني كنند در اين راستا دولت با پيگيري وزارت كشور ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله آمريكا به عراق را شكل داد و مصوبات اين ستاد در حكم مصوبات دولت و لازم الاجراست.
معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور درباره كميته هاي ستاد بحران عراق توضيح داد: كميته بازرگاني به مسووليت وزير بازرگاني، كميته بهداشت و درمان به مسووليت وزير بهداشت، كميته اطلاع رساني و كميته آوارگان از جمله بخش هاي ستاد بحران عراق هستند. با توجه به اين كه در تعطيلات ايام نوروز قرار داريم مرخصي هاي مسوولان استان هاي مرزي لغو شده است و آنها در آمادگي كامل قرار دارند.
وي با تاكيد بر اين كه سياست ايران جلوگيري از ورود پناه جويان عراقي به ايران است، ادامه داد: در جنگ ممكن است شرايطي ايجاد شود كه مردم عراق به مرزهاي ايران فشار آورند كه در اين مدت به ناچار آوارگان را درمرزهاي ايران اسكان مي دهيم. البته توان كشور براي پذيرايي از پناه جويان در مدت طولاني كافي نيست.
احمدي اضافه كرد: ارزيابي كارشناسان اين است كه از سلاح هاي شيمايي عليه مردم مرزنشين ايران استفاده نشود،ولي براي اطميمنان بيشتر نيروهاي ارتش و سپاه در آمادگي كامل به سر مي برند و تجهيزات كافي را براي استان ها انتقال داده اند.
وي حركت مردم عراق به سمت مرزهاي ايران را طبيعي دانست و تصريح كرد: چند روز گذشته 70 خانوار عراقي در مزهاي ايران چادرزده اند و تاكنون هيچ عراقي وارد ايران نشده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید