سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نا آرامی های اخير چند شهر ايران

سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نا آرامی های اخير چند شهر ايران و تشبيه تظاهر کنندگان به عوامل بيگانه، فرزندان سلطنت طلبان فراری و غيره واکنش برخی گروه های دانشجويی را به همراه داشته است.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشكی اين شهر با صدور بيانيه ای شديدالحن خطاب به آقای رفسنجانی، اگر چه متذکر شده که قصد پاسخگويی ندارد اما نهايتا پاسخی بلند بالا به چند سخنرانی اخير آقای هاشمی داده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اين انجمن در بيانيه خود نوشته است "(آقای) هاشمی رفسنجانی پاسخ خود را در انتخابات مجلس ششم به شيوه ای تاريخی از ملت ايران دريافت كرده اند."

آقای رفسنجانی در انتخابات مذکور رای کمی کسب کرد و پس از اينکه شورای نگهبان تعداد زيادی از آرای شهروندان تهرانی را باطل کرد، تعدادی از کسانی که رای بيشتر از آقای رفسنجانی داشتند، بخشی از رای خود را از دست دادند و او به عنوان يکی از نفرات آخر فهرست 30 نفره تهران توانست به مجلس راه يابد. البته او به مجلس نرفت و پيش از آغاز به کار مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثريت را در آن کسب کردند، از نمايندگی استعفا داد.

آقای هاشمی اگرچه تا آن زمان يکی از چهره های ميانه رو در حکومت ايران محسوب می شد اما رفته رفته با اوج گرفتن اعتراض های دانشجويی که خواهان باز شدن فضای سياسی هستند، به صف مخالفان اين جنبش ها پيوست و در تازه ترين واکنش به موج جديد اعتراض های دانشجويی گفت که جمهوری اسلامی هنوز از تمام توان خود برای مقابله با آشوب ها استفاده نکرده و تنها نيروهای پليس برای توقف نا آرامی ها کافی بوده است.

وی به طور ضمنی تهديد کرده بود که هنوز نيازی به نيروهای نظامی مثل سپاه پاسداران و ارتش نبوده اما در صورت لزوم از اين نيروها نيز استفاده خواهد شد.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های اصفهان در پاسخ به اين بخش از سخنان آقای هاشمی در بيانيه خود نوشته اند: "اين سخنان از زبان شخصی جاری می شود كه خود از نزديك در جريان تحولات سال 57 (انقلاب اسلامی) قرار داشته و از اشتباه فاحش رژيم پهلوی در به صحنه آوردن ارتش بر عليه نيروهای مردمی آگاه است. جای بسی شگفتی است كه ايشان به اين سرعت واقعيتهای تاريخی را به فراموشی سپرده و به جای عبرت آموزی از گذشتگان، در مواجهه با خواستهای قانونی ملت ايران دقيقا همان روشی را تجويز می كنند كه به سقوط نظام پادشاهی انجاميد."

دانشجويان اصفهانی بيانيه خود را اينگونه به پايان برده اند: "در خاتمه يك بار ديگر نوميدانه هشدار می دهيم كه ادامه اين رويه مردم گريزانه صرفا به تشديد بحران مشروعيت نظام می انجامد و با مسدود ماندن كليه راههای قانونی و دموكراتيك برای پيگيری مطالبات مردم، در نهايت روزی فرا خواهد رسيد كه هيچ نجات دهنده ای قادر به حفظ كشور از خطر فرو پاشی نخواهد بود."

 

/ 0 نظر / 21 بازدید