جنگ شديد در ناصريه

برای کنترل شهر استراتژيک ناصريه در جنوب بغداد، نبرد شديدی ميان تفنگداران دريايی آمريکا و نيروهای عراقی در جريان است.

هواپيماهای آمريکايی و توپخانه نيروهای اين کشور طی ساعات گذشته مواضع عراقی ها را تحت بمباران سنگين قرار داده اند.

يکی از خبرنگاران بی بی سی در ناصريه می گويد صدای انفجارهای شديد به گوش می رسد و ستون های سنگين دود از شهر به هوا برمی خيزد.


يک افسر بلندپايه آمريکايی در مرکز فرماندهی نيروهای اين کشور در قطر گفته است اکنون که هوا بهتر شده، نيروهای آمريکا قصد دارند طی ساعات و روزهای آينده عمليات خود را تشديد کنند
حدود دويست غيرنظامی موفق شده اند ناصريه را ترک کنند. اين غيرنظاميان، وسائل بسيار محدودی با خود بردند.

پيش از آن، نيروهای عراقی تفنگداران آمريکايی را هدف حملات متعدد موشکی قرار دادند و حدود 30 تن از آنها را مجروح کردند.

آمريکايی ها با مسلسل، آتش توپخانه و بمباران هوايی به حمله عراقی ها پاسخ دادند.

اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که بخشی از اين آتش ممکن است تفنگداران ديگر را مجروح کرده باشد.

خبرنگار بی بی سی می گويد اکنون وضعيت برای آمريکايی ها به حدی خطرناک شده که آنها نمی توانند خودروهای جنگی بيشتری را از پل رودخانه فرات که در شهر واقع شده، عبور دهند و نزد خود بياورند.

وی می گويد اکنون مشخص شده که پنج روز پس از درگيری های ناصريه، اين شهر برای آمريکايی خطرناک تر شده است.

انفجارهای بيشتر در بغداد

030327_bagh300.jpgروز پنجشنبه نيز انفجارهای بيشتری در بغداد به وقوع پيوست. اين شهر در طول شب گذشته نيز هدف بمباران سنگين هواپيماهای آمريکايی بود و گزارش شد که در جريان آن بمباران ها30، انفجار رخ داد.

خبرنگاران از پرواز هواپيماها بر فراز بغداد و شليک گلوله ضدهوايی به سوی اين هواپيماها خبر می دهند.

يک افسر بلندپايه آمريکايی در مرکز فرماندهی نيروهای اين کشور در قطر گفته است اکنون که هوا بهتر شده، نيروهای آمريکا قصد دارند طی ساعات و روزهای آينده عمليات خود را تشديد کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید