هشدار آمريکا به ايران و سوريه

کالين پاول، وزير خارجه آمريکا، مجددا به دولت های ايران و سوريه اخطار کرده است که دست از حمايت از تروريسم بردارند.

آقای پاول، که در جلسه کميته آمريکايی - اسرائيلی امور عمومی سخن می گفت، از سوريه خواست به حمايت از گروه های تروريستی و رژيم صدام حسين، رييس جمهوری عراق، خاتمه دهد.

کميته آمريکايی- اسرائيلی امور عمومی يکی از گروه های نيرومند طرفدار اسرائيل در آمريکاست.

آقای پاول به سوريه هشدار داد که ادامه حمايت از تروريسم و صدام حسين، يا توقف چنين حمايتی، به منزله يک گزينش حساس برای آن کشور تلقی می شود و دولت سوريه با پی آمدهای نحوه انتخاب خود در اين زمينه مواجه خواهد شد.

وزير خارجه آمريکا به دولت ايران نيز هشدار مشابهی داد.

وی گفت که ايران بايد برنامه خود برای توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی را کنار بگذارد.

روز جمعه، ۲۸ مارس، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، به هر دو کشور سوريه و ايران هشدار داده بود که در جنگ عراق مداخله نکنند.

در مورد کشمکش بين فلسطينيان و اسرائيل، کالين پاول سخنان جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، را تکرار کرد.

وی گفت که با پيشرفت در روند صلح بين دو طرف، لازم است که برنامه ايجاد شهرک های يهودی نشين در سرزمين های فلسطينی متوقف شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید