تهاجم بزرگی به عراق نشده است

030321_ir300.jpg


وزيران دولت عراق در تازه ترين واکنش به حملات نيروهای آمريکا و بريتانيا اين موضوع را رد کرده اند که تهاجمی جدی به خاک عراق صورت گرفته باشد يا نيروهای عراقی خود را تسليم کرده باشند.

محمد سعيد الصحاف، وزير اطلاع رسانی دولت عراق گفت به هر گونه حمله ای پاسخ داده خواهد شد و افرادی که در حال تسليم شدن نشان داده شده بودند، از اعضای نيروهای مسلح عراق نبودند.

وی نيروهای آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که به طور عمد، غيرنظاميان را هدف حمله قرار می دهند.

وزير اطلاع رسانی عراق اين نيروها را مزدور خواند.

آقای الصحاف، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا را با "آلکاپون"، گانگستر دهه 1920 مقايسه کرد.

وی گفت با وجود اينکه کاخ های رياست جمهوری در بغداد هدف حملات هوايی قرار گرفته، صدام حسين، رييس جمهوری عراق و خانواده او سالم هستند.

محمود دياب الاحمد، وزير کشور عراق نيز در همين کنفرانس خبری حضور داشت و گفت تمامی عراقی ها تا زمان پيروزی کامل، مسلح خواهند بود.

آقای الاحمد هنگام صحبت در اين کنفرانس خبری يونيفورم نظامی پوشيده بود و يک مسلسل در دست داشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید