برخورد موشک به تأسيسات نفتی آبادان

030322_refinery300.jpgخبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است که هواپيماهای آمريکايی و بريتانيايی حريم هوايی ايران را در روزهای جمعه و شنبه (21 و 22 مارس) چند بار نقض کرده و با پرواز در ارتفاع پايين بر فراز خاک ايران، جنوب بصره را در خاک عراق هدف قرار داده اند.

به گزارش اين خبرگزاری، دو موشک که از اين هواپيماها شليک شده به دهستان منيوحی در بخش اروندکنار استان خوزستان برخورد کرده و در نبردی هوايی ميان هواپيماهای آمريکايی و عراقی، موشکی که از هواپيمايی آمريکايی شليک شده به انبار پتروشيمی واقع در ايستگاه يازده آبادان اصابت کرده و دو نفر را مجروح کرده است.

خبرگزاری رويتر زمان اين رخداد را ساعت هفت و چهل و پنج دقيقه جمعه شب اعلام کرده است.

در پی اين وقايع، مهدی دانش يزدی مديرکل حقوقی وزارت امورخارجه ايران، اعتراض شديد اين کشور به نقض حريم هوايی خود را به سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريکا و همچنين سفير بريتانيا ابلاغ کرده است.

گزارشها حاکی از اين است که موج ناشی از انفجارهای داخل عراق، شيشه های پنجره های ساختمانهای واقع بر نوار مرزی ايران و عراق را می لرزاند.

در حال حاضر جنگ در عراق عمدتاً بر مناطقی متمرکز است که نزديک به مرز ايران قرار دارند و اين همجواری باعث شده است ايران بيش از ديگر کشورهای منطقه دچار پيامدهای حاشيه ای جنگ در عراق شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می دهد که صدای غرش ناشی از حملات هواپيماها و توپخانه نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در نواحی مرزی ايران و عراق در استانهای خوزستان و ايلام شنيده می شود و دود ناشی از انفجارهای جنگ نيز قابل رؤيت است.

/ 0 نظر / 12 بازدید