حادثه در سفارت انگلستان در تهران

درب سفارت انگلستان (تهران)


british-embassy-isna300.jpgسنگ پراکنی به سفارت انگلستان در تهران


british-embassy150.jpgدر تهران وانت باری به ديوار سفارت بريتانيا برخورد کرده است. اين وانت بلافاصله طعمه حريق شد و راننده آن جان باخت.

علت حادثه هنوز معلوم نيست اما پليس می گويد ظاهرا تصادفی بوده است. هيچ يک از کارمندان سفارتخانه آسيبی نديده اند.

اين حادثه چند روز پس از آن روی می دهد که سفارت بريتانيا در تهران در نخستين تظاهرات جدی ضدجنگ مورد حمله قرار گرفت و تظاهرکنندگان آن را سنگباران کردند.

وانت به ديوار نزديک ورودی اصلی سفارتخانه برخورد کرد و سپس منفجر شد. راننده وانت، که تنها سرنشين آن بود، بلافاصله کشته شد.

پليس خيابانی را که سفارت در آن قرار دارد بست و از مردم خواست صحنه حادثه را ترک کنند.

به گفته کارمندان سفارت علت حادثه معلوم نيست.

بنابه گزارش ها يک مامور پليس گفت که تصور می شود حادثه تصادفی بوده باشد. يک ديپلمات بريتانيايی نيز گفت سفارت هيچ گونه تهديد يا اخطاری دريافت نکرده بود.

روز جمعه 28 مارس سفارت بريتانيا مورد حمله گروهی از تظاهرکنندگان عليه جنگ قرار گرفت.

حدود 300 نفر به سوی يکی از ساختمان های سفارت سنگ پرتاب کردند و شيشه های آن را شکستند.

بسياری نيز خواستار بسته شدن سفارت و اخراج سفير بريتانيا شدند.

بنابه گزارش ها، يک تظاهرکننده سعی کرد وارد محوطه سفارت شود اما توسط ماموران ضدشورش که جلو دروازه سفارت صف آرايی کردند متوقف شد.

با اين که بسياری در ايران با جنگ عراق مخالفند، سفارت بريتانيا در تهران خطر را ناچيز انگاشته و تدابير امنيتی ويژه اتخاذ نکرده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید