اخبار روز و تحولات جهان

یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٢

راهکار هاشمی رفسنجانی برای حل مشکل ايران و آمريکا
فصلنامه راهبرد که از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران منتشر می شود در تازه ترين شماره خود مصاحبه ای 24 صفحه ای با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس اين مجمع به چاپ رسانده که وی در آن به نقش مجمع در حل مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته است.

اين مصاحبه در شرايطی منتشر می شود که با سقوط حکومت صدام حسين در عراق از سوی آمريکا و متحدانش، نگرانی جدی ميان مردم و مسئولان ايران به وجود آمده است که آمريکا درصدد تغيير حکومت ايران نيز باشد و با حضور نظامی خود در همسايگی اين کشور خطرات جدی متوجه آن کند.

آقای هاشمی در اين مصاحبه در پاسخ به پرسشهای عباس ملکی و محمود واعظی که هردو در زمان رياست جمهوری او از معاونان وزارت امورخارجه بوده اند برای نخستين بار از همه پرسی به عنوان يکی از راههای حل مشکلات ميان ايران و آمريکا يادکرده اما تأکيد کرده است که موضوع همه پرسی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی و تأييد رهبر کشور برسد.

وی همچنين گفته است که آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر ايران می تواند موضوع مذاکره مستقيم و از سرگيری رابطه با آمريکا را به مجمع تشخيص مصلحت واگذارد تا اين مجمع هرچه صلاح می داند ابلاغ کند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در عين حال موضوع رابطه يا عدم رابطه با آمريکا را از سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ندانسته بلکه از آن با عنوان "معضل اساسی" نام برده و حل آن را از وظايف رهبری دانسته است.

آقای هاشمی تصريح کرده است که رهبر ايران برای حل معضلات اساسی مستقيماً وارد عمل نمی شود بلکه از طريق مجمع تشخيص مصلحت به حل آنها اقدام می کند.

وی در اين مصاحبه اذعان کرده است که دستگاه سياست خارجی ايران به دليل کم تجربگی دست اندرکارانش در موارد زيادی فرصتهايی را از دست داده اما اکنون به شرايطی رسيده است که مسائل سياسی دنيا را می فهمد و می تواند تجزيه و تحليل کند.

آقای هاشمی همچنين اين احتمال را مطرح کرده است که اگر آمريکا بخواهد در آينده مزاحمتی برای ايران ايجاد کند اين کار را از طريق روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در عراق انجام دهد.

او اين مصاحبه را اين گونه پايان برده است که "ما به عنوان مسلمان هيچ مشکلی نداريم که هريک از مسائل خارجی را که گريبانگير ماست حل کنيم ... ما اصلی در اسلام داريم و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعيف است ... اصلاً مجمع تشخيص مصلحت از اين خاستگاه به وجود آمده است."

وی به نظريه آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در ايران اشاره کرده که گفته بود نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت نظام تعطيل کرد و گفته است: "اينکه بياييم کشورمان را به خطر بيندازيم و خيال کنيم داريم اسلامی عمل می کنيم، اسلامی نيست."
مـ . حـ . عباسی
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢

صدام کجاست؟؟؟؟؟؟؟

بنابه گزارش ها مقام های آمريکايی در تلاشی برای ايجاد اين پرسش در ذهن نيروهای عراقی که آيا صدام حسين هنوز زنده است يا نه، سرگرم تشديد عمليات روانی در عراق هستند.

بنابه گزارشی در روزنامه نيويورک تايمز، مقام های آمريکا تصور می کنند که اگر عراقی ها را قانع کنند صدام حسين مرده است يا توان رهبری خود را از دست داده، تضعيف رژيم و تجزيه آن راحت تر خواهد بود.


مقام های آمريکا تصور می کنند که اگر عراقی ها را قانع کنند صدام حسين مرده است يا توان رهبری خود را از دست داده، تضعيف رژيم و تجزيه آن راحت تر خواهد بود
روزنامه نيويورک تايمز
بسياری از مقام های ارشد آمريکايی، به ويژه در ارتش، بر اين باورند که اگر عراقی مطمئن شوند صدام حسين مرده است، دست از مقاومت خواهند کشيد.

نيروهای آمريکايی در ميدان نبرد گزارش داده اند که به نظر می رسد اکثريت عراقی ها تصور می کنند صدام حسين هنوز زنده است و اين پندار تلاش برای حمايت آنها از نيروهای ائتلافی را ناکام می گذارد.

مقام های آمريکايی اکنون می گويند از امواج راديويی و ساير وسايل ارتباطی استفاده خواهند کرد تا نشان دهند که صدام حسين تاکنون کاری نکرده است که ثابت کند هنوز کنترل اوضاع را به دست دارد.

مقام های دولت آمريکا پيشتر در هفته جاری گفتند هنوز نسبت سرنوشت صدام مطمئن نيستند و نمی دانند چه کسی در بغداد کنترل نيروهای ارتش را در دست دارد.

راديوی تبليغاتی

گزارش می شود که ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، در بغداد سرگرم جمع آوری اطلاعاتی هستند تا بتوانند زنده يا مرده بودن صدام را مشخص کنند. گفته می شود آنها کاخ های رياست جمهوری، مناطق مسکونی و مجتمع های نظامی را زير نظر دارند.


مقام های آمريکايی اکنون می گويند از امواج راديويی و ساير وسايل ارتباطی استفاده خواهند کرد تا نشان دهند که صدام حسين تاکنون کاری نکرده است که ثابت کند هنوز کنترل اوضاع را به دست دارد
دولت جرج بوش طی چند روز گذشته عمدا بحث عمومی درباره سرنوشت صدام حسين را تشديد کرده است.

از جمله دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا گفته است: "اين واقعيت که صدام حسين برای سخنرانی تلويزيونی خود ظاهر نشده است سوال برانگيز است."

گفته می شود که در جريان جنگ قبلی خليج فارس صدام با حضور مداوم در تلويزيون سعی داشت کشور را تحت کنترل داشته باشد.

آقای رامسفلد همچنين به خروج برخی از اعضای خانواده رهبران عراق از آن کشور اشاره کرد و گفت: "فکر می کنم مردم عراق احساس می کنند که اوضاع تعريفی ندارد."

اين گونه سخنان به عربی ترجمه می شود و از طريق شبکه هايی ماننده الجزيره يا راديوهای آمريکايی به گوش عراقی ها می رسد.

به گزارش نيويورک تايمز، سربازان اسير شده عراقی گفته اند که اين شايعات به تدريج در حال گسترش است.

اختفای عمدی؟

کارشناسانی که درباره صدام مطالعه کرده اند می گويند رهبر عراق سعی دارد درباره محل اختفای خود سردرگمی ايجاد کند.

هژير تيموريان، کارشناس خاورميانه بر اين باور است که صدام حسين رد گم کردن به هر اقدامی دست خواهد زد.

وی به بی بی سی گفت: "در جريان جنگ قبلی، او با تاکسی به اطراف بغداد می رفت و در خانه های محقر می خوابيد."


برخی تحليلگران می گويند که پرسش های آقای رامسفلد درباره تسلط صدام بر امور با اين هدف صورت می گيرد که او را به ظاهر شدن تشويق کند تا امکان رديابی و قتل او فراهم شود
"اين بار، من شنيده ام او ممکن است به بيابان های اطراف تکريت در شمال بغداد که زادگاه اوست رفته و به عنوان يک عرب چادرنشين مخفی می شود."

برخی تحليلگران می گويند که پرسش های آقای رامسفلد درباره تسلط صدام بر امور با اين هدف صورت می گيرد که او را به ظاهر شدن تشويق کند تا امکان رديابی و قتل او فراهم شود.

اما رهبر عراق که اشتغال فکری جنون آميزی به ايمنی خود دارد، به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود.

کارشناسان اطلاعات امنيتی معتقدند که حمله اوليه عليه پناهگاه زيرزمينی صدام پيش از آغاز عمليات نشان می دهد که احتمالا يکی از ماموران اطراف او محل اختفايش را فاش کرده است و هراس از اين موضوع در ميان مقام های عراقی ادامه دارد.

دولت عراق چند روز قبل دستور داد هر کسی تلفن همراه دارد آن را تحويل دهد تا از ارتباط عراقی ها با ماموران نيروهای ائتلافی جلوگيری به عمل آيد.

گفته می شود طی ماه ها و هفته های منتهی به جنگ، ماموران اطلاعاتی آمريکا سياستمداران و رهبران نظامی عراق را به وسيله اينترنت و تلفن، هدف پيام های تبليغاتی قرار دادند تا آنها را برای رويگردانی از صدام قانع کنند.
مـ . حـ . عباسی
 
پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢

کاوه گلستان فیلمبردار و عکاس ایرانی کشته شد


رويدادهای انقلابی اواخر دهه پنجاه خورشيدی درايران برای بسياری از جوانان عکاس ايرانی زمينه ای فراهم کرد تا استعداد و خلاقيت خود را در هنر عکاسی خبری به خصوص در شرايط پرخطر زد و خوردهای خيابانی نشان دهند.


کاوه گلستان اگرچه در ميان چند تن که از دل رويدادهای انقلابی به عنوان عکاسان خبری اعتبار جهانی کسب کردند، در مطبوعات از پيش چهره شناخته شده ای بود، اما در ميان اين چند تن شاخص ترين آنها بود.

کاوه برای ديدن موضوعات حساس چشمی تيزبين داشت و برای به تصوير کشيدن آنها استعدادی شگرف. بيشتر موضوعات عکس های کاوه موضوعات انسانی، درد و آلام انسانها و تلاش آنها برای زندگی بهتر بود و اين بی دليل نبود. کاوه قلبی رئوف داشت. انسانها را دوست داشت و درد و رنج آنها او را آزار می داد.

چاپ عکس های کاوه از رويدادهای انقلاب ايران، در بسياری از مطبوعات معتبر کشورهای غربی به زودی نام او را در ميان خبرنگاران عکاس بين المللی به نامی آشنا بدل کرد.

حس قوی انسانی کاوه، او را بی مهابا در دنبال حوادث به همه جا می کشاند، عکس های او از حوادث کردستان در اوايل انقلاب ايران و سپس عکس های او از جبهه جنگ ايران و عراق نه تنها به طور گسترده ای در سطح جهان زشتی و ويرانی جنگ را نشان داد، بلکه برای کاوه جوايز معتبر بين المللی از جمله جايزه پوليتزر را به ارمغان آورد.

کاوه در سال 1991 برای کانال 4 تلويزيون بريتانيا فيلم مستندی ساخت با عنوان "ثبت حقيقت". در اين فيلم کاوه به عنوان يک خبرنگار عکاس ايرانی با استفاده از عکس های خود و مصاحبه هائی با روشنفکران ايرانی به مشکلات سانسور درايران پرداخت.

بعد از نمايش اين فيلم مقامات ايرانی کاوه را به مدت سه سال از کار منع کردند.

بعد از ساختن اين فيلم کاوه عکاسی را کنار گذاشت و فيلمبردار خبری شد.

مدتی با آژانس خبری آسوشيتدپرس کار کرد و سپس به بی بی سی پيوست. او همکار جيم ميور خبرنگار بی بی سی در تهران شد.

قبل از آغاز جنگ در عراق کاوه به همراه جيم ميور به شمال عراق رفت و فيلم های خبری زيادی تهيه کرد که از کانال های تلويزيونی بی بی سی پخش شد.

کاوه گلستان علاوه بر اينکه خبرنگاری متعهد، تيزبين و در کارش حرفه ای و متبحر بود به شدت انساندوست بود.

خيل عظيمی در ايران و خارج از ايران، ايرانی و غيرايرانی او را به دليل خلوص بينشش و صفات نيکويش صميمانه دوست می داشتند و ترديدی نيست که مرگ نابهنگام او همانگونه که ضايعه ای بزرگ برای دنيای رسانه ای و همکاران آشنا و ناآشنا است، برای اين خيل عظيم دوستانش نيز چنين است و همه درغم او با خانواده اش بخصوص همسرش هنگامه و پسرش مزدک شريک اند.

کاوه دوست عزيزی بود که زود رفت.

يادش گرامی باد
مـ . حـ . عباسی
 
پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢

'پيشروی به سوی بغداد'؛ تلفات ناصريه
به گفته منابع نظامی آمريکا، نيروهای زمينی آن کشور توانسته اند در دو نقطه از صفوف واحدهای عراقی مستقر در خط دفاعی بغداد عبور کنند.

به گفته آنان، در پی بمباران های هوايی سنگين مواضع عراقی در اطراف شهر کربلا، حدود هشتاد کيلومتری پايتخت، نيروهای آمريکايی با واحدهای گارد جمهوری عراق، که دفاع از منطقه را برعهده دارند، درگير شده اند اما در حال حاضر، تمامی مسيرهای خروجی شهر کربلا را در اختيار گرفته اند.

مقامات عراقی اين ادعا را رد کرده اند.

منابع آمريکايی همچنين از تصرف پلی در شهر کوت خبر داده و گفته اند به اين ترتيب، کنترل يکی ديگر از شاهراه های منتهی به بغداد را در دست گرفته اند.

سخنگوی نيروهای آمريکايی گفته است که در عمليات پيشروی به سوی بغداد، يک لشکر گارد جمهوری عراق منهدم شده است.

تلفات ناصريه
همزمان، يکی از خبرنگاران بی بی سی در شهر ناصريه، واقع در جنوب عراق، از بزرگ ترين بيمارستان شهر ديدن کرده است.

در اين ديدار، پزشکان عراقی به وی گفته اند که از زمان آغاز جنگ در ناصريه، 250 نفر در اثر بمباران های هوايی آمريکاييان کشته شده اند.

پزشکان بيمارستان صدام در ناصريه به خبرنگار بی بی سی گفتند که اکثر قربانيان افراد غير نظامی بوده اند.

آنان افزوده اند که در اين بمباران ها، چندين خانه مسکونی و مدرسه نيز هدف قرار گرفته و ويران شده است.

به گفته پزشکان، حدود يک هزار نفر ديگر نيز تا کنون زخمی و برای مداوا به بيمارستان ها منتقل شده اند.

در تحولی ديگر، مقامات نظامی عراق به تمامی شهروندان دستور داده اند تلفن های همراه خود را تحويل آنان دهند.

خبرنگار بخش عربی در بغداد می گويد که اين دستور چند روز پس از خبر تلويزيون بغداد در مورد دستگيری جاسوسان آمريکايی صادر شده است.

تلويزيون بغداد با نشان دادن تصاويری از سه مرد، ادعا کرد که آنان با استفاده از تلفن های همراه و تجهيزات ماهواره ای، گرای دقيق نقاط حساس را در اختيار نيروهای آمريکايی و بريتانيايی قرار می دادند.

به گفته تلويزيون بغداد، نيروهای خارجی با استفاده از اين اطلاعات قادر بوده اند به بمباران دقيق نقاط مورد نظر بپردازند.
مـ . حـ . عباسی
 
سه‌شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٢

حادثه در سفارت انگلستان در تهران

درب سفارت انگلستان (تهران)
سنگ پراکنی به سفارت انگلستان در تهران
در تهران وانت باری به ديوار سفارت بريتانيا برخورد کرده است. اين وانت بلافاصله طعمه حريق شد و راننده آن جان باخت.

علت حادثه هنوز معلوم نيست اما پليس می گويد ظاهرا تصادفی بوده است. هيچ يک از کارمندان سفارتخانه آسيبی نديده اند.

اين حادثه چند روز پس از آن روی می دهد که سفارت بريتانيا در تهران در نخستين تظاهرات جدی ضدجنگ مورد حمله قرار گرفت و تظاهرکنندگان آن را سنگباران کردند.

وانت به ديوار نزديک ورودی اصلی سفارتخانه برخورد کرد و سپس منفجر شد. راننده وانت، که تنها سرنشين آن بود، بلافاصله کشته شد.

پليس خيابانی را که سفارت در آن قرار دارد بست و از مردم خواست صحنه حادثه را ترک کنند.

به گفته کارمندان سفارت علت حادثه معلوم نيست.

بنابه گزارش ها يک مامور پليس گفت که تصور می شود حادثه تصادفی بوده باشد. يک ديپلمات بريتانيايی نيز گفت سفارت هيچ گونه تهديد يا اخطاری دريافت نکرده بود.

روز جمعه 28 مارس سفارت بريتانيا مورد حمله گروهی از تظاهرکنندگان عليه جنگ قرار گرفت.

حدود 300 نفر به سوی يکی از ساختمان های سفارت سنگ پرتاب کردند و شيشه های آن را شکستند.

بسياری نيز خواستار بسته شدن سفارت و اخراج سفير بريتانيا شدند.

بنابه گزارش ها، يک تظاهرکننده سعی کرد وارد محوطه سفارت شود اما توسط ماموران ضدشورش که جلو دروازه سفارت صف آرايی کردند متوقف شد.

با اين که بسياری در ايران با جنگ عراق مخالفند، سفارت بريتانيا در تهران خطر را ناچيز انگاشته و تدابير امنيتی ويژه اتخاذ نکرده است.
مـ . حـ . عباسی
 
سه‌شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٢

هشدار آمريکا به ايران و سوريه
کالين پاول، وزير خارجه آمريکا، مجددا به دولت های ايران و سوريه اخطار کرده است که دست از حمايت از تروريسم بردارند.

آقای پاول، که در جلسه کميته آمريکايی - اسرائيلی امور عمومی سخن می گفت، از سوريه خواست به حمايت از گروه های تروريستی و رژيم صدام حسين، رييس جمهوری عراق، خاتمه دهد.

کميته آمريکايی- اسرائيلی امور عمومی يکی از گروه های نيرومند طرفدار اسرائيل در آمريکاست.

آقای پاول به سوريه هشدار داد که ادامه حمايت از تروريسم و صدام حسين، يا توقف چنين حمايتی، به منزله يک گزينش حساس برای آن کشور تلقی می شود و دولت سوريه با پی آمدهای نحوه انتخاب خود در اين زمينه مواجه خواهد شد.

وزير خارجه آمريکا به دولت ايران نيز هشدار مشابهی داد.

وی گفت که ايران بايد برنامه خود برای توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی را کنار بگذارد.

روز جمعه، ۲۸ مارس، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، به هر دو کشور سوريه و ايران هشدار داده بود که در جنگ عراق مداخله نکنند.

در مورد کشمکش بين فلسطينيان و اسرائيل، کالين پاول سخنان جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، را تکرار کرد.

وی گفت که با پيشرفت در روند صلح بين دو طرف، لازم است که برنامه ايجاد شهرک های يهودی نشين در سرزمين های فلسطينی متوقف شود.
مـ . حـ . عباسی
 
پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢

جنگ شديد در ناصريه
برای کنترل شهر استراتژيک ناصريه در جنوب بغداد، نبرد شديدی ميان تفنگداران دريايی آمريکا و نيروهای عراقی در جريان است.

هواپيماهای آمريکايی و توپخانه نيروهای اين کشور طی ساعات گذشته مواضع عراقی ها را تحت بمباران سنگين قرار داده اند.

يکی از خبرنگاران بی بی سی در ناصريه می گويد صدای انفجارهای شديد به گوش می رسد و ستون های سنگين دود از شهر به هوا برمی خيزد.


يک افسر بلندپايه آمريکايی در مرکز فرماندهی نيروهای اين کشور در قطر گفته است اکنون که هوا بهتر شده، نيروهای آمريکا قصد دارند طی ساعات و روزهای آينده عمليات خود را تشديد کنند
حدود دويست غيرنظامی موفق شده اند ناصريه را ترک کنند. اين غيرنظاميان، وسائل بسيار محدودی با خود بردند.

پيش از آن، نيروهای عراقی تفنگداران آمريکايی را هدف حملات متعدد موشکی قرار دادند و حدود 30 تن از آنها را مجروح کردند.

آمريکايی ها با مسلسل، آتش توپخانه و بمباران هوايی به حمله عراقی ها پاسخ دادند.

اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که بخشی از اين آتش ممکن است تفنگداران ديگر را مجروح کرده باشد.

خبرنگار بی بی سی می گويد اکنون وضعيت برای آمريکايی ها به حدی خطرناک شده که آنها نمی توانند خودروهای جنگی بيشتری را از پل رودخانه فرات که در شهر واقع شده، عبور دهند و نزد خود بياورند.

وی می گويد اکنون مشخص شده که پنج روز پس از درگيری های ناصريه، اين شهر برای آمريکايی خطرناک تر شده است.

انفجارهای بيشتر در بغدادروز پنجشنبه نيز انفجارهای بيشتری در بغداد به وقوع پيوست. اين شهر در طول شب گذشته نيز هدف بمباران سنگين هواپيماهای آمريکايی بود و گزارش شد که در جريان آن بمباران ها30، انفجار رخ داد.

خبرنگاران از پرواز هواپيماها بر فراز بغداد و شليک گلوله ضدهوايی به سوی اين هواپيماها خبر می دهند.

يک افسر بلندپايه آمريکايی در مرکز فرماندهی نيروهای اين کشور در قطر گفته است اکنون که هوا بهتر شده، نيروهای آمريکا قصد دارند طی ساعات و روزهای آينده عمليات خود را تشديد کنند.
مـ . حـ . عباسی
 
پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢

به‌دليل پخش اخبار واقعي جنگ، آمريكا شبكه‌ي الجزيره را قطع كرد
شبكه‌ي تلويزيوني و خبري الجزيره كه به دليل پوشش خبري تجاوز نظامي آمريكا و انگليس به عراق و پخش تصاوير كشته‌ شدگان و اسراي آمريكايي و انگليسي از سوي آمريكا قطع گرديده است، از آمريكا خواست تا ضمن لغو اين نوع ممنوعيت‌ها به شعارهايي كه در زمينه‌ي رسانه‌هاي آزاد مي‌دهد، احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ي الجزيره كه خشم مقامات آمريكايي را برانگيخته است، در توضيح اقداماتش به نقل از جهاد بالات، سخنگوي اين شبكه اعلام كرد:« تلاش‌هاي بسياري براي حفاظت از آزادي رسانه‌ها مي‌شود و ما از مقام‌هاي اجرايي مي‌خواهيـم كه بيشتر به اين امر توجه كنند.»

شبكه‌ي الجزيره در اروپا چهار ميليون بيننده داشته است؛ كه با شروع حمله‌ي آمريكا و انگليس به عراق، چهار ميليون نفر ديگر به اين تعداد افزوده شده‌اند.

تنها 100 هزار نفر در ايالات متحده مشترك اين شبكه هستند.
مـ . حـ . عباسی
 
چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢

توفان شن مانع پيشروی
نيروهای آمريکا و بريتانيا به پيشروی به سوی بغداد ادامه می دهند اما توفان شن و مقاومت شديد برخی از عراقی ها پيشروی اين نيروها را کند کرده است.

گفته می شود واحد های خط مقدم آمريکايی به حدود شصت کيلومتری پايتخت عراق رسيده اند.

اما توفان شن دامنه ديد را به چند متر محدود کرده و هلی کوپترها در منطقه قادر به پرواز نيستند.

واحدهای گارد جمهوری عراق مستقر در خارج از بغداد نيز به طور مداوم بمباران می شوند.

يک ستون زرهی از تفنگداران دريايی آمريکا پس از سه روز نبرد سنگين، اکنون در حال حرکت به سوی شهر ناصريه در جنوب بغداد و رودخانه فرات است.

اما اين نيروها در جاده ای در شمال ناصريه هدف حمله قرار گرفته اند و عراقی ها همچنان کنترل اين شهر را در دست دارند.

در همين حال يکی از خبرنگاران به بيمارستانی در شهر ناصريه برده شده که به نظر می رسد از آن برای ذخيره جنگ افزار و مهمات استفاده می شده است.

اين سلاح ها شامل قبضه های اسلحه "ای کی 47" و تجهيزات حفاظت در مقابل سلاح های هسته ای، ميکربی و شيميايی هستند.

تفنگداران دريايی آمريکا به خبرنگار بی بی سی گفته اند نيروهای عراقی و شبه نظاميان اين کشور از اين ساختمان به آنها حمله کرده اند.

این خبرنگار اجساد سه عراقی را مشاهده کرده که به نظر می رسد از ناحيه سر هدف تيراندازی قرار گرفته اند.
مـ . حـ . عباسی
 
سه‌شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٢

دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم براي شركت در راهپيمايي سراسري ضدجنگ
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيه‌اي لشگركشي آمريكا و انگليس به عراق و جناياتي كه در اثر بمباران وحشيانه به اماكن غيرنظامي و به خاك و خون كشيدن افراد بي‌گناه صورت گرفته است را محكوم كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: «افكار عمومي و وجدان‌هاي بيدار جهاني در سراسر دنيا صحنه تظاهرات ضدآمريكايي و انگليسي شده است و بسياري از كشورهاي دنيا اقدام يك جانبه آمريكا در تجاوز به عراق را محكوم كرده‌اند.»

اين اطلاعيه مي‌افزايد: «جمهوري اسلامي ايران با هر دو طرف درگير، مخالفت جدي دارد؛ چرا كه جنگ تحميلي هشت ساله عراق بر عليه ايران جنايات بي‌شماري كه رژيم بعثي بر عليه ملت ايران اسلامي تحميل كرده است؛ بدون حمايت و پشتيباني آمريكا صورت نگرفته و پيشينه طولاني خدمات آمريكا در ايران نيز كه بيانگر روحيه استكباري سران كاخ سفيد است؛ گويا پاياني ندارد.»

در بخش پاياني اين اطلاعيه آمده است: «ملت مسلمان انقلابي ايران به رغم مخالفت جدي كه با رژيم بعثي عراق دارند اما نمي‌توانند شاهد كشتار وحشيانه ملت مسلمان و بي پناه كشور همسايه باشند و لذا در روز جمعه هشتم فروردين ماه ، ملت انقلابي ايران در سراسر كشور پس از اقامه نماز جمعه هم‌صدا با مردم آزادي‌خواه جهان تظاهرات ضد جنگ در محكوم كردن تجاوز آمريكا و انگليس و حمايت از ملت مسلمان عراق برگزار خواهند كرد.»

لازم به ذکر است اين راهپيمايی روز ۸ فروردين برگزار می شود.
مـ . حـ . عباسی
 
دوشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٢

محسن نوربخش،فوت کرد
محسن نوربخش، از جمله جوانان ايرانی مشغول به تحصيل در دانشگاه های آمريکا بود که بعد از سقوط رژيم پادشاهی، وقتی تحصيلات خود را پايان داد، با دريافت دکترای اقتصاد به تهران برگشت.

او که از خانواده ای اهل تجارت و مذهبی اهل اصفهان بود، به دليل آشنائی با روحانيونی که به دنبال انقلاب وارد صحنه سياسی کشور شده بودند خيلی زود در مقامی کليدی قرار گرفت و توانست در بيست و سه سال گذشته خود را در همان وضعيت نگاه دارد.

اول بار نام محسن نوربخش زمانی بر زبان آمد که محمدعلی رجائی، اولين نخست وزير به مقابله با اولين رييس جمهور ابوالحسن بنی صدر رفت و صادق نوبری رييس انتخابی وی برای بانک مرکزی را که تحصيل کرده بانکداری در فرانسه بود نپذيرفت و به جای او نوربخش را قرار داد که در چند مقاله نظريات اقتصادی بنی صدر و تيم او را به نقد کشيده بود.

به اين ترتيب محسن نوربخش در دومين سال از تاسيس جمهوری اسلامی در مقام رياست بانک مرکزی قرار گرفت و تا دومين روز از سال 1383 وقتی که به مرگی ناگهانی از جهان رفت، همچنان در آن سمت بود. در اين فاصله، دوره ای به نمايندگی مجلس و پنج سالی را به عنوان وزير اقتصاد و معاون اقتصادی رييس جمهور هاشمی رفسنجانی گذراند اما باز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگشت.

محسن نوربخش که در مجادله بين ابوالحسن بنی صدر و محمد علی رجائی هوادار نظريه نخست وزير بود که می خواست بانک مرکزی را همسو با دولت و به نوعی تحت کنترل دولت در آورد، در سال های بعد بر خلاف اين نظر اوليه خود، گام هائی در جهت استقلال بانک مرکزی از دولت برداشت که جز با حمايت رهبران روحانی امکان پذير نبود.

وی که هنگام مرگ 59 داشت يک بار به مقام نخست وزيری نزديک شد و يک بار نيز نام او به عنوان نامزد رياست جمهوری بر زبان ها جاری گشت و در در تمام اين سال ها در بخش اقتصادی باقی ماند و فعاليت سياسی وی منحصر شد به شرکت در تاسيس حزب کارگزاران سازندگی و عضويت شورای مرکزی آن که آن هم به دنبال زندانی شدن غلامحسين کرباسچی عملا منتفی گرديد.

در آبان سال 1360 که موضوع انتخاب نخست وزير به مسئله ای بين رييس جمهور خامنه ای و مجلس تبديل شده بود و اکثريت نمايندگان مجلس به پايداری محمد خاتمی نماينده اردکان علی اکبر ولايتی را که اولين انتخاب رييس جمهور جديد بود نپذيرفت و دومين پيشنهاد او محمد غرضی هم به مانع برخورد به نوشته هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود "قرار شد دکتر محسن نوربخش رييس بانک مرکزی[ برای نخست وزيری] مطرح شود چون امام گفته اند که بهتر است حزبی نباشد که اتهام انحصار طلبی وارد نشود."
ولی سرانجام با انتخاب ميرحسين موسوی به بحرانی که در اولين روزهای رياست جمهوری علی خامنه ای بين مجلس و وی ايجاد شده بود پايان داده شد و نام محسن نوربخش بار ديگر زمانی به ميان آمد که گروه های سياسی به دنبال جانشينی برای هاشمی رفسنجانی می گشتند و اکثر اعضای دولت پس از نوميد شدن از شرکت حسن حبيبی و غلامحسين کرباسچی به فکر محسن نوربخش افتادند که حوادث بهار سال 1376 کار را به انتخاب محمد خاتمی کشاند.

دوران دشوار جنگ با عراق که سه سال آن کشور تحت محاصره اقتصادی آمريکا با کمبود شديد منابع ارزی پولی و ارزی برای تامين مايحتاج عمومی و نيازهای نظامی روبرو شده بود محسن نوربخش در جست و جوی دادن انضباطی به سياست های پولی کشور با دولت ميرحسين موسوی به اختلاف رسيد و جای خود را به جواد ايروانی داد که منتخب جناح چپ بود و خود با شرکت در انتخابات مجلس در فهرستی جا گرفت که نام هاشمی رفسنجانی در صدر آن بود و با 666 هزار رای از مردم تهران به مجلس رفت.

نوربخش با پايان جنگ و آغاز رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی به عنوان وزير دارائی و امور اقتصادی وارد کابينه وی شد اما مجلس پنجم که جناح محافظه کار در آن اکثريت يافته بود وی را در مقام وزارت نپذيرفت و به فاصله چند دقيقه از سوی هاشمی رفسنجانی به معاونت اقتصادی رييس جمهور انتخاب شد، مقامی که چندی بعد با رفتن وی از پست های اجرائی حذف شد و نوربخش بار ديگر به رياست بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب گرديد.

تحت رياست محسن نوربخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم دوران پائين آمدن روز به روز ارزش پول ملی ايران را تجربه کرد و هم در شش ساله آخر، دوران ثابت نگاه داشتن ارزش ريال در مقابل پول های معتبر جهانی. در هر دو دوره وی با شدت از سياست های پولی جمهوری دفاع کرد.

در دو سال اخير نوربخش از جانب هر دو جناح سياسی مورد انتقاد قرار گرفت. هواداران اصلاحات مايل بودند شخصی که هماهنگی بيشتری با سياست های اقتصادی دولت داشته باشد در آن مقام قرار گيرد و جناح محافظه کار هم به جهت تاکيد نوربخش بر سياست های کنترل حجم پول و انضباط پولی از وی راضی نبود.

به اعتقاد بسياری از ناظران سياسی تضاد بين سياست های دولت و بانک مرکزی به اوج خود رسيده بود و چنان که بارها شايع شد، نوربخش مجبور می شد پستی را که با مخالفت های مقطعی هر دو جناح سياسی کشور حفظ کرده بود ترک کند که در دومين روز فروردين مرگ به سراغش آمد و به علت سکته قلبی درگذشت.
مـ . حـ . عباسی
 
شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٢

برخورد موشک به تأسيسات نفتی آبادانخبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است که هواپيماهای آمريکايی و بريتانيايی حريم هوايی ايران را در روزهای جمعه و شنبه (21 و 22 مارس) چند بار نقض کرده و با پرواز در ارتفاع پايين بر فراز خاک ايران، جنوب بصره را در خاک عراق هدف قرار داده اند.

به گزارش اين خبرگزاری، دو موشک که از اين هواپيماها شليک شده به دهستان منيوحی در بخش اروندکنار استان خوزستان برخورد کرده و در نبردی هوايی ميان هواپيماهای آمريکايی و عراقی، موشکی که از هواپيمايی آمريکايی شليک شده به انبار پتروشيمی واقع در ايستگاه يازده آبادان اصابت کرده و دو نفر را مجروح کرده است.

خبرگزاری رويتر زمان اين رخداد را ساعت هفت و چهل و پنج دقيقه جمعه شب اعلام کرده است.

در پی اين وقايع، مهدی دانش يزدی مديرکل حقوقی وزارت امورخارجه ايران، اعتراض شديد اين کشور به نقض حريم هوايی خود را به سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريکا و همچنين سفير بريتانيا ابلاغ کرده است.

گزارشها حاکی از اين است که موج ناشی از انفجارهای داخل عراق، شيشه های پنجره های ساختمانهای واقع بر نوار مرزی ايران و عراق را می لرزاند.

در حال حاضر جنگ در عراق عمدتاً بر مناطقی متمرکز است که نزديک به مرز ايران قرار دارند و اين همجواری باعث شده است ايران بيش از ديگر کشورهای منطقه دچار پيامدهای حاشيه ای جنگ در عراق شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می دهد که صدای غرش ناشی از حملات هواپيماها و توپخانه نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در نواحی مرزی ايران و عراق در استانهای خوزستان و ايلام شنيده می شود و دود ناشی از انفجارهای جنگ نيز قابل رؤيت است.
مـ . حـ . عباسی
 
شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٢

فرود موشک در خاک ايران


خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گزارش کرده است که دو فروند موشک بريتانيايی يا آمريکايی در خاک ايران فرود آمده است.

اين خبرگزاری، به نقل از يک فرمانده نظامی، گفته است که محل فرود آمدن اين دو موشک جنوب غرب ايران و نزديکی مرز با عراق بوده است.

ايرنا محل اصابت موشک ها را ساحل شرقی شط العرب، در مرز ايران و عراق، گزارش کرده است.

هنوز اطلاعات ديگری از نحوه انفجار و خسارات يا تلفات احتمالی اين حادثه در دست نيست.

روز جمعه، 21 مارس، نيز مقامات ايرانی گفتند که يک فروند موشک به يک انبار نفت در نزديکی شهر آبادان اصابت کرده است.

به گفته آنان، در اين حادثه دو نفر زخمی شدند.
مـ . حـ . عباسی
 
جمعه ۱ فروردین ،۱۳۸٢

تهاجم بزرگی به عراق نشده است


وزيران دولت عراق در تازه ترين واکنش به حملات نيروهای آمريکا و بريتانيا اين موضوع را رد کرده اند که تهاجمی جدی به خاک عراق صورت گرفته باشد يا نيروهای عراقی خود را تسليم کرده باشند.

محمد سعيد الصحاف، وزير اطلاع رسانی دولت عراق گفت به هر گونه حمله ای پاسخ داده خواهد شد و افرادی که در حال تسليم شدن نشان داده شده بودند، از اعضای نيروهای مسلح عراق نبودند.

وی نيروهای آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که به طور عمد، غيرنظاميان را هدف حمله قرار می دهند.

وزير اطلاع رسانی عراق اين نيروها را مزدور خواند.

آقای الصحاف، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا را با "آلکاپون"، گانگستر دهه 1920 مقايسه کرد.

وی گفت با وجود اينکه کاخ های رياست جمهوری در بغداد هدف حملات هوايی قرار گرفته، صدام حسين، رييس جمهوری عراق و خانواده او سالم هستند.

محمود دياب الاحمد، وزير کشور عراق نيز در همين کنفرانس خبری حضور داشت و گفت تمامی عراقی ها تا زمان پيروزی کامل، مسلح خواهند بود.

آقای الاحمد هنگام صحبت در اين کنفرانس خبری يونيفورم نظامی پوشيده بود و يک مسلسل در دست داشت.
مـ . حـ . عباسی
 
جمعه ۱ فروردین ،۱۳۸٢

عراق مسووليت سقوط هلي‌كوپتر آمريكا را برعهده گرفت
يك سخنگوي ارتش عراق اعلام كرد، يك فروند هليكوپتر آمريكا به هنگام انجام عمليات بر فراز عراق هدف قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين سخنگو در بيانيه‌اي كه در تلويزيون دولتي عراق قرائت شد، اعلام كرد يك فروند هليكوپتر آمريكا از نوع «سيكورسكي» كه حامل تعدادي از نيروها و تجهيزات اين كشور بود، در شرايطي كه سعي داشت به حريم هوايي عراق نفوذ كند، هدف قرار گرفت.
براساس گزارش خبرگزاري رويتر در اين بيانيه به جزييات بيشتر اشاره‌اي نشده است.
مقامات ارتش آمريكا تاكنون اظهار نظري درباره‌ي اين خبر نكرده‌اند.
مـ . حـ . عباسی
 
جمعه ۱ فروردین ،۱۳۸٢

دبير ستاد بحران عراق در وزارت كشور:
دبير ستاد بحران عراق در وزارت كشور اعلام كرد كه تمام نيروها براي مقابله با هر نگاهي كه قصد تجاوز به ايران‌را داشته باشد آماده هستند.
به گزارش خبرنگارسياسي ايسنا، علي اصغر احمدي در كنفرانسي خبري اظهار داشت: شوراي عالي امنيت ملي از چندي پيش كه بحث حمله آمريكا به عراق مطرح شده بود، تدابيري را در مناطق مرزي غرب و جنوب ايران كه با عراق هم مرز بوده در نظر گرفت و دستگاه هاي نظامي و انتظامي نيز در اين راستا برنامه ريزي كرده اند.
وي افزود: با تدبير فرمانده ي كل قوا و رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي پيش بيني هاي لازم براي آمادگي انجام شده است.
وي گفت: هفت ماه پيش ستاد آوارگان عراقي در وزارت كشور تشكيل شد و در پنج استان مرزي ايران آماده ارائه خدمات است. ايران براي امكان پناه جويان عراقي در نقاط صفر مرزي برنامه ريزي كرده و قرار است هيچ پناه جويي به داخل كشور وارد نشود. از سوي ديگر با تدبير مسوولان مربوطه هيچ نگراني خاصي در نقاط مرزي ايران وجود ندارد و هيچ خطري ايران را تهديد نمي كند. البته افرادي كه جنگ هشت ساله ايران عليه عراق را پشت سرگذاشته اند مممكن است در شرايط فعلي احساس ناامني كنند در اين راستا دولت با پيگيري وزارت كشور ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله آمريكا به عراق را شكل داد و مصوبات اين ستاد در حكم مصوبات دولت و لازم الاجراست.
معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور درباره كميته هاي ستاد بحران عراق توضيح داد: كميته بازرگاني به مسووليت وزير بازرگاني، كميته بهداشت و درمان به مسووليت وزير بهداشت، كميته اطلاع رساني و كميته آوارگان از جمله بخش هاي ستاد بحران عراق هستند. با توجه به اين كه در تعطيلات ايام نوروز قرار داريم مرخصي هاي مسوولان استان هاي مرزي لغو شده است و آنها در آمادگي كامل قرار دارند.
وي با تاكيد بر اين كه سياست ايران جلوگيري از ورود پناه جويان عراقي به ايران است، ادامه داد: در جنگ ممكن است شرايطي ايجاد شود كه مردم عراق به مرزهاي ايران فشار آورند كه در اين مدت به ناچار آوارگان را درمرزهاي ايران اسكان مي دهيم. البته توان كشور براي پذيرايي از پناه جويان در مدت طولاني كافي نيست.
احمدي اضافه كرد: ارزيابي كارشناسان اين است كه از سلاح هاي شيمايي عليه مردم مرزنشين ايران استفاده نشود،ولي براي اطميمنان بيشتر نيروهاي ارتش و سپاه در آمادگي كامل به سر مي برند و تجهيزات كافي را براي استان ها انتقال داده اند.
وي حركت مردم عراق به سمت مرزهاي ايران را طبيعي دانست و تصريح كرد: چند روز گذشته 70 خانوار عراقي در مزهاي ايران چادرزده اند و تاكنون هيچ عراقي وارد ايران نشده است.
مـ . حـ . عباسی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگجدید ترین خبرهای روز

آدرس های مفید